Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -141 -45
Driftsresultat -141 -45
Resultat før skatt -121 -39
Årsresultat -88 -19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 140 786 12 778
Sum gjeld 115 700 53 197
Sum egenkapital 28 470 28 559
Sum egenkapital og gjeld 144 170 81 756
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kirkeveien 71 F AS
Orgnummer 888 691 952
Telefon (+47) 67 57 40 00
Telefaks (+47) 67 54 73 75
E-post post@abbl.no
Hjemmeside www.abbl.no
Besøksadresse Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika
Postadresse Postboks 385, 1301 Sandvika

Nøkkelpersoner