Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 144 840
Sum driftskostnader -15 522 -158 305
Driftsresultat -15 522 -13 465
Resultat før skatt -15 420 -13 232
Årsresultat -12 581 -11 036
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 39 592 47 610
Sum gjeld 35 749 24 833
Sum egenkapital 3 844 22 777
Sum egenkapital og gjeld 39 592 47 610
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kirkeveien 71 F AS
Orgnummer 888 691 952
Telefon (+47) 67 57 40 00
Telefaks (+47) 67 54 73 75
E-post post@abbl.no
Hjemmeside www.abbl.no
Besøksadresse Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika
Postadresse Postboks 385, 1301 Sandvika

Nøkkelpersoner