Nøkkeltall 2015 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -123 -74
Driftsresultat -123 -74
Resultat før skatt -7 860 299
Årsresultat -7 893 212
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 909 22 787
Sum gjeld 402 1 087
Sum egenkapital 66 508 75 191
Sum egenkapital og gjeld 66 909 76 278
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Albrun AS
Orgnummer 888 967 362
Besøksadresse Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen
Postadresse Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen

Nøkkelpersoner