Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -74 -110
Driftsresultat -74 -110
Resultat før skatt 299 58 524
Årsresultat 212 58 418
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 22 787 16 210
Sum gjeld 1 087 706
Sum egenkapital 75 191 75 969
Sum egenkapital og gjeld 76 278 76 676
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Albrun AS
Orgnummer 888 967 362
Besøksadresse Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen
Postadresse Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen

Nøkkelpersoner