Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -117 -53
Driftsresultat -117 -53
Resultat før skatt 16 993 5 351
Årsresultat 17 008 5 395
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 31 815 10 879
Sum gjeld 12 820 8 222
Sum egenkapital 20 809 3 801
Sum egenkapital og gjeld 33 629 12 023
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J N Arkitektur & Design AS
Orgnummer 888 970 002
Besøksadresse Elmholtveien 6, 0281 Oslo
Postadresse Elmholtveien 6, 0281 Oslo

Nøkkelpersoner