Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -58 -93
Driftsresultat -58 -93
Resultat før skatt 2 611 -716
Årsresultat 2 611 -716
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 206 29 002
Sum gjeld 214 21 387
Sum egenkapital 9 003 9 392
Sum egenkapital og gjeld 9 217 30 780
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J N Arkitektur & Design AS
Orgnummer 888 970 002
Besøksadresse Elmholtveien 6, 0281 Oslo
Postadresse Elmholtveien 6, 0281 Oslo

Nøkkelpersoner