Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 15 214 15 285
Sum driftskostnader -15 023 -14 882
Driftsresultat 191 404
Resultat før skatt 149 359
Årsresultat 113 257
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 73 62
Omløpsmidler 3 771 3 505
Sum gjeld 3 161 3 055
Sum egenkapital 2 471 2 357
Sum egenkapital og gjeld 5 631 5 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vold Regnskap AS
Orgnummer 888 978 062
Telefon (+47) 51 68 48 80
Telefaks (+47) 51 68 48 81
Mobiltelefon (+47) 932 26 498
E-post post@voldregnskap.no
Hjemmeside voldregnskap.no
Besøksadresse Snekkerveien 10, 4321 Sandnes
Postadresse Postboks 165, 4302 Sandnes

Nøkkelpersoner