Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 129
Sum driftskostnader -50 -34
Driftsresultat -50 95
Resultat før skatt -345 3 314
Årsresultat -360 3 263
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 4
Omløpsmidler 1 880 2 991
Sum gjeld 526 573
Sum egenkapital 7 054 7 914
Sum egenkapital og gjeld 7 580 8 486
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Henriksen O Invest AS
Orgnummer 889 175 842
Telefon (+47) 70 08 73 31
Besøksadresse c/o Olaug Henriksen, 6095 Bølandet
Postadresse Steinsvikvegen 16, 6095 Bølandet

Nøkkelpersoner