Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 187 93
Sum driftskostnader -40 -33
Driftsresultat 147 61
Resultat før skatt 1 265 1 664
Årsresultat 1 188 1 616
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 9
Omløpsmidler 2 224 2 820
Sum gjeld 586 1 553
Sum egenkapital 5 151 4 462
Sum egenkapital og gjeld 5 736 6 015
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Henriksen O Invest AS
Orgnummer 889 175 842
Telefon (+47) 70 08 73 31
Besøksadresse c/o Olaug Henriksen, 6095 Bølandet
Postadresse Steinsvikvegen 16, 6095 Bølandet

Nøkkelpersoner