Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 270 53
Sum driftskostnader -543 -208
Driftsresultat -273 -156
Resultat før skatt 1 680 -75
Årsresultat 1 712 -40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 925 1 329
Omløpsmidler 5 069 3 067
Sum gjeld 1 272 461
Sum egenkapital 5 722 4 811
Sum egenkapital og gjeld 6 995 5 272
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fleslandsveien 232 E AS
Orgnummer 889 273 682
Besøksadresse Fleslandsvegen 232 E, 5258 Blomsterdalen
Postadresse Fleslandsvegen 232 E, 5258 Blomsterdalen

Nøkkelpersoner