Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 407 543
Sum driftskostnader -498 -582
Driftsresultat -91 -40
Resultat før skatt -10 -53
Årsresultat 1 -53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 863 1 647
Omløpsmidler 3 919 4 337
Sum gjeld 210 448
Sum egenkapital 5 572 5 670
Sum egenkapital og gjeld 5 782 6 118
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fleslandsveien 232 E AS
Orgnummer 889 273 682
Besøksadresse Fleslandsvegen 232 E, 5258 Blomsterdalen
Postadresse Fleslandsvegen 232 E, 5258 Blomsterdalen

Nøkkelpersoner