Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 6 025 10 305
Sum driftskostnader -5 969 -10 206
Driftsresultat 55 100
Resultat før skatt 127 104
Årsresultat 71 91
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 624 2 433
Sum gjeld 2 384 1 441
Sum egenkapital 330 2 509
Sum egenkapital og gjeld 2 714 3 950
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Milcom Norway AS
Orgnummer 889 347 732
Telefon (+47) 474 56 113
Telefaks (+47) 38 02 56 36
Mobiltelefon (+47) 924 66 327
Besøksadresse Dalsbergstien 22 D, 0170 Oslo
Postadresse c/o Milcom A/S Farum Gydevej 64, 0170 Oslo

Nøkkelpersoner