Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -42 -10
Driftsresultat -42 -10
Resultat før skatt 45 -370
Årsresultat 45 -370
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 258 219
Sum gjeld 1 289 1 329
Sum egenkapital 544 500
Sum egenkapital og gjeld 1 834 1 829
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rada AS
Orgnummer 889 553 952
Telefon (+47) 920 87 169
Mobiltelefon (+47) 920 87 169
Besøksadresse Ringnotveien 8, 4085 Hundvåg
Postadresse Ringnotveien 8, 4085 Hundvåg

Nøkkelpersoner