Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 12 749 12 450
Sum driftskostnader -6 173 -6 200
Driftsresultat 6 576 6 250
Resultat før skatt 8 130 7 669
Årsresultat 5 939 5 329
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 53 440 59 338
Omløpsmidler 74 236 72 351
Sum gjeld 2 818 12 327
Sum egenkapital 130 386 124 448
Sum egenkapital og gjeld 133 204 136 775
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Posten Eiendom Kanalvegen AS
Orgnummer 889 660 902
Telefon (+47) 07101
Telefaks (+47) 61 24 19 41
E-post kundeservice@posten.no
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Biskop Gunnerus' gate 14 A, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner