Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 330 13 004
Sum driftskostnader -6 019 -6 129
Driftsresultat 7 311 6 875
Resultat før skatt 8 582 8 309
Årsresultat 6 191 5 613
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 41 771 47 557
Omløpsmidler 97 208 85 664
Sum gjeld 2 679 2 825
Sum egenkapital 142 190 136 000
Sum egenkapital og gjeld 144 869 138 825
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Posten Eiendom Kanalvegen AS
Orgnummer 889 660 902
Telefon (+47) 07101
Telefaks (+47) 61 24 19 41
E-post kundeservice@posten.no
Hjemmeside www.posten.no
Besøksadresse Biskop Gunnerus' gate 14 A, 0185 Oslo
Postadresse Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo

Nøkkelpersoner