Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 7 0
Sum driftskostnader -17 -5
Driftsresultat -11 -5
Resultat før skatt -11 -5
Årsresultat -11 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 23
Sum gjeld 1 5
Sum egenkapital 58 69
Sum egenkapital og gjeld 59 74
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Evinor AS
Orgnummer 890 684 602
Telefon (+47) 35 52 11 31
Telefaks (+47)
Mobiltelefon (+47) 920 60 663
E-post erlingfol@gmail.com
Hjemmeside www.evinor.no
Besøksadresse Arne Garborgs gate 51, 3718 Skien
Postadresse Arne garborgs gate 51, 3718 Skien

Nøkkelpersoner