Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 140 2 166
Sum driftskostnader -2 219 -2 100
Driftsresultat -80 66
Resultat før skatt -79 58
Årsresultat -79 58
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 16 24
Omløpsmidler 419 363
Sum gjeld 1 100 990
Sum egenkapital -662 -583
Sum egenkapital og gjeld 438 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arena Trening AS
Orgnummer 890 780 032
Telefon (+47) 466 10 669
Mobiltelefon (+47) 466 10 669
E-post post@arenatrening.no
Hjemmeside www.arenatrening.no
Besøksadresse Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm
Postadresse Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm

Nøkkelpersoner