Nøkkeltall 2013 2011
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 451 -5 098
Driftsresultat -3 450 -5 099
Resultat før skatt 122 926 -1 654
Årsresultat 134 441 -1 655
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2011
Varige driftsmidler 0 301
Omløpsmidler 3 717 61 896
Sum gjeld 420 990 588 359
Sum egenkapital 164 413 41 317
Sum egenkapital og gjeld 585 403 629 676
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Curato Røntgen Oslo City
Orgnummer 891 408 382
Telefon (+47) 24 10 12 20
E-post post@curato.no
Hjemmeside curato.no
Besøksadresse Stenersgata 1 A (Oslo City), 0050 Oslo
Postadresse Stenersgata 1 A (Oslo City), 0050 Oslo

Nøkkelpersoner