Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 704 4 251
Sum driftskostnader -4 410 -4 296
Driftsresultat 294 -44
Resultat før skatt 294 -44
Årsresultat 229 -44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 110 59
Omløpsmidler 1 026 726
Sum gjeld 561 341
Sum egenkapital 574 445
Sum egenkapital og gjeld 1 135 785
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aslam Bilservice
Orgnummer 892 480 532
Telefon (+47) 64 85 00 85
Telefaks (+47) 64 85 00 86
E-post post@aslambilservice.no
Hjemmeside aslambilservice.no
Besøksadresse Industriveien 17, 1400 Ski
Postadresse Industriveien 17, 1400 Ski

Nøkkelpersoner