Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 28 604 14 591
Sum driftskostnader -37 682 -21 881
Driftsresultat -9 077 -7 291
Resultat før skatt -9 940 -7 602
Årsresultat -7 679 -5 792
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 32 008 29 279
Omløpsmidler 21 862 16 634
Sum gjeld 53 564 35 667
Sum egenkapital 5 350 13 029
Sum egenkapital og gjeld 58 914 48 696
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arendals Bryggeri AS
Orgnummer 894 160 152
Telefon (+47) 37 05 23 00
Telefaks (+47) 37 09 82 00
Mobiltelefon (+47) 926 04 493
E-post post@arendalsbryggeri.no
Hjemmeside arendalsbryggeri.no
Besøksadresse Bryggeriveien 9, 4848 Arendal
Postadresse Postboks 1474 Stoa, 4856 Arendal

Nøkkelpersoner