Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -19 -19
Driftsresultat -19 -19
Resultat før skatt 521 461
Årsresultat 521 461
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 65 36
Sum gjeld 40 42
Sum egenkapital 1 809 1 777
Sum egenkapital og gjeld 1 849 1 820
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E B Invest AS
Orgnummer 894 916 222
Besøksadresse Bandadalen 6 B, 5417 Stord
Postadresse Bandadalen 6 B, 5417 Stord

Nøkkelpersoner