Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 508 707
Sum driftskostnader -723 -816
Driftsresultat -216 -109
Resultat før skatt -216 -107
Årsresultat -168 -86
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 71 135
Omløpsmidler 327 520
Sum gjeld 228 269
Sum egenkapital 300 468
Sum egenkapital og gjeld 527 736
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Den Danske Malermester AS
Orgnummer 896 808 702
Telefon (+47) 970 70 047
Mobiltelefon (+47) 970 70 047
E-post gt@dendanskemaler.no
Hjemmeside www.dendanskemaler.no
Besøksadresse Sportsveien 26, 4328 Sandnes
Postadresse Sportsveien 26, 4328 Sandnes

Nøkkelpersoner