Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 122 59
Sum driftskostnader -95 -70
Driftsresultat 27 -11
Resultat før skatt 30 -2
Årsresultat 22 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 826 796
Sum gjeld 34 26
Sum egenkapital 792 771
Sum egenkapital og gjeld 826 796
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Andersen Rolf W AS
Orgnummer 910 201 042
Telefon (+47) 22 44 06 69
Telefaks (+47) 22 69 06 32
Mobiltelefon (+47) 905 15 506
Besøksadresse Niels Juels gate 20, 0272 Oslo
Postadresse Niels Juels gate 20, 0272 Oslo

Nøkkelpersoner