Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 626 3 896
Sum driftskostnader -8 427 -1 163
Driftsresultat -6 802 2 733
Resultat før skatt -7 331 2 244
Årsresultat -5 532 1 707
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 18 000 25 348
Omløpsmidler 1 031 802
Sum gjeld 17 109 18 307
Sum egenkapital 2 728 7 843
Sum egenkapital og gjeld 19 837 26 150
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gidsken Jacobsens Vei 22 AS
Orgnummer 910 454 927
Telefon (+47) 23 11 69 00
Telefaks (+47) 23 11 69 01
Mobiltelefon (+47) 948 50 510
E-post post@union.no
Besøksadresse v/UNION Eiendomskapital AS Bolette brygge 1, 0252 Oslo
Postadresse v/Union Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner