Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 128 497 132 907
Sum driftskostnader -63 994 -66 342
Driftsresultat 64 503 66 565
Resultat før skatt 76 898 73 923
Årsresultat 66 716 68 866
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 912 412 913 743
Omløpsmidler 142 406 122 414
Sum gjeld 850 102 787 058
Sum egenkapital 610 044 575 696
Sum egenkapital og gjeld 1 460 145 1 362 754
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tema Eiendom AS
Orgnummer 910 854 887
Telefon (+47) 61 13 70 90
Telefaks (+47) 61 13 70 91
E-post tema@temaas.no
Hjemmeside www.temaeiendom.no
Besøksadresse Ringvegen 26, 2815 Gjøvik
Postadresse Ringvegen 26, 2815 Gjøvik

Nøkkelpersoner