Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 82 061 78 137
Sum driftskostnader -71 508 -68 528
Driftsresultat 10 554 9 609
Resultat før skatt 11 862 10 065
Årsresultat 8 795 7 009
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 625 255
Omløpsmidler 45 681 49 357
Sum gjeld 28 435 31 383
Sum egenkapital 25 749 27 335
Sum egenkapital og gjeld 54 184 58 718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kommuneforlaget AS
Orgnummer 910 976 222
Telefon (+47) 24 13 28 50
Telefaks (+47) 22 83 62 22
E-post kundeservice@kommuneforlaget.no
Hjemmeside www.kommuneforlaget.no
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1263 Vika, 0111 Oslo

Nøkkelpersoner