Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 780 3 051
Sum driftskostnader -2 722 -3 215
Driftsresultat 58 -165
Resultat før skatt 168 3
Årsresultat 119 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 119 164
Omløpsmidler 9 261 9 523
Sum gjeld 7 550 7 972
Sum egenkapital 1 840 1 722
Sum egenkapital og gjeld 9 390 9 694
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christophersen Asbj W & Co AS
Orgnummer 911 058 707
Telefon (+47) 22 31 79 50
Telefaks (+47) 22 42 35 63
E-post awco@awco.no
Hjemmeside www.awco.no/
Besøksadresse Hasleveien 28, 0571 Oslo
Postadresse Boks 6736 Rodeløkka, 0503 Oslo

Nøkkelpersoner