Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 762 2 594
Sum driftskostnader -2 670 -2 556
Driftsresultat 91 38
Resultat før skatt 45 67
Årsresultat 32 48
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 29 29
Omløpsmidler 9 406 9 560
Sum gjeld 7 515 7 701
Sum egenkapital 1 920 1 888
Sum egenkapital og gjeld 9 435 9 589
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christophersen Asbj W & Co AS
Orgnummer 911 058 707
Telefon (+47) 22 31 79 50
Telefaks (+47) 22 42 35 63
E-post awco@awco.no
Hjemmeside www.awco.no/
Besøksadresse Hasleveien 28, 0571 Oslo
Postadresse Boks 6736 Rodeløkka, 0503 Oslo

Nøkkelpersoner