Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 207 167 152 722
Sum driftskostnader -176 896 -135 076
Driftsresultat 30 271 17 646
Resultat før skatt 31 476 17 579
Årsresultat 22 720 12 261
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 437 3 641
Omløpsmidler 114 432 80 338
Sum gjeld 70 255 29 964
Sum egenkapital 55 249 59 692
Sum egenkapital og gjeld 125 503 89 657
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cock J S A/S
Orgnummer 911 071 991
Telefon (+47) 22 21 51 00
Telefaks (+47) 22 21 02 66
E-post post@jsc.no
Hjemmeside www.jscock.no
Besøksadresse Nedre Rommen 3, 0988 Oslo
Postadresse Postboks 68 Stovner, 0913 Oslo

Nøkkelpersoner