Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 144 807 142 342
Sum driftskostnader -133 809 -128 740
Driftsresultat 10 998 13 603
Resultat før skatt 9 944 14 789
Årsresultat 7 089 10 438
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 374 3 499
Omløpsmidler 95 598 90 693
Sum gjeld 55 016 46 021
Sum egenkapital 48 836 54 402
Sum egenkapital og gjeld 103 852 100 423
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cock J S A/S
Orgnummer 911 071 991
Telefon (+47) 22 21 51 00
Telefaks (+47) 22 21 02 66
E-post post@jsc.no
Hjemmeside www.jscock.no
Besøksadresse Nedre Rommen 3, 0988 Oslo
Postadresse Postboks 68 Stovner, 0913 Oslo

Nøkkelpersoner