Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 681 8 777
Sum driftskostnader -8 957 -9 052
Driftsresultat -276 -275
Resultat før skatt -344 -329
Årsresultat -344 -242
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 589 1 979
Sum gjeld 1 754 1 799
Sum egenkapital -38 306
Sum egenkapital og gjeld 1 716 2 105
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Eidnes
Orgnummer 911 311 887
Telefaks (+47) 77 00 18 70
E-post geir@siverteidnes.no
Hjemmeside www.siverteidnes.no
Besøksadresse Havnegata 16, 9405 Harstad
Postadresse Havnegata 16, 9405 Harstad

Nøkkelpersoner