Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 766 1 660
Sum driftskostnader -1 479 -588
Driftsresultat 287 1 073
Resultat før skatt 412 1 198
Årsresultat 321 920
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 127 1 295
Omløpsmidler 1 032 6 582
Sum gjeld 112 315
Sum egenkapital 7 947 7 625
Sum egenkapital og gjeld 8 058 7 941
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Roalsø AS
Orgnummer 911 370 298
Telefon (+47) 51 11 12 13
Telefaks (+47) 51 89 12 90
E-post oddvar.fosse@broadpark.no
Besøksadresse Skagen 3, 4006 Stavanger
Postadresse Postboks 160, 4001 Stavanger

Nøkkelpersoner