Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 336 1 300
Sum driftskostnader -315 -645
Driftsresultat 1 020 655
Resultat før skatt 1 101 762
Årsresultat 832 575
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 361 1 461
Omløpsmidler 4 644 3 628
Sum gjeld 274 187
Sum egenkapital 5 765 4 933
Sum egenkapital og gjeld 6 039 5 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Roalsø AS
Orgnummer 911 370 298
Telefon (+47) 51 11 12 13
Telefaks (+47) 51 89 12 90
E-post oddvar.fosse@broadpark.no
Besøksadresse Skagen 3, 4006 Stavanger
Postadresse Postboks 160, 4001 Stavanger

Nøkkelpersoner