Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 373 1 055
Sum driftskostnader -973 -2 569
Driftsresultat 400 -1 514
Resultat før skatt 506 -1 314
Årsresultat 363 -1 494
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 562 1 662
Omløpsmidler 3 248 2 480
Sum gjeld 482 177
Sum egenkapital 4 358 3 996
Sum egenkapital og gjeld 4 840 4 173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Roalsø AS
Orgnummer 911 370 298
Telefon (+47) 51 11 12 13
Telefaks (+47) 51 89 12 90
E-post oddvar.fosse@broadpark.no
Besøksadresse Skagen 3, 4006 Stavanger
Postadresse Postboks 160, 4001 Stavanger

Nøkkelpersoner