Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -11 -10
Driftsresultat -11 -10
Resultat før skatt -10 -10
Årsresultat -10 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 1
Sum gjeld 346 336
Sum egenkapital -345 -335
Sum egenkapital og gjeld 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eriksen S Og Co AS
Orgnummer 911 494 965
Telefon (+47) 22 41 52 17
Besøksadresse Dronningens gate 23, 0154 Oslo
Postadresse Dronningens gate 23, 0154 Oslo

Nøkkelpersoner