Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -9
Driftsresultat -9 -9
Resultat før skatt -9 -9
Årsresultat -9 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 1
Sum gjeld 364 355
Sum egenkapital -363 -354
Sum egenkapital og gjeld 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eriksen S Og Co AS
Orgnummer 911 494 965
Telefon (+47) 22 41 52 17
Besøksadresse Dronningens gate 23, 0154 Oslo
Postadresse Dronningens gate 23, 0154 Oslo

Nøkkelpersoner