Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 808 21 674
Sum driftskostnader -726 -8 123
Driftsresultat 4 082 13 551
Resultat før skatt 4 542 17 400
Årsresultat 3 406 13 546
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 810 6 810
Omløpsmidler 7 408 29 241
Sum gjeld 25 681 31 711
Sum egenkapital 29 688 26 282
Sum egenkapital og gjeld 55 370 57 993
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen Håkon S A/S
Orgnummer 912 364 151
Telefon (+47) 38 10 58 15
Telefaks (+47) 38 10 58 01
Besøksadresse Markens gate 42, 4612 Kristiansand S
Postadresse Markens gate 42, 4612 Kristiansand S

Nøkkelpersoner