Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 573 391
Sum driftskostnader -192 -270
Driftsresultat 382 121
Resultat før skatt -11 770 1 099
Årsresultat -12 048 791
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 6 820 9 090
Omløpsmidler 17 386 20 667
Sum gjeld 34 985 37 338
Sum egenkapital 12 736 25 761
Sum egenkapital og gjeld 47 722 63 099
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen Håkon S A/S
Orgnummer 912 364 151
Telefon (+47) 38 10 58 15
Telefaks (+47) 38 10 58 01
Besøksadresse Markens gate 42, 4612 Kristiansand S
Postadresse Markens gate 42, 4612 Kristiansand S

Nøkkelpersoner