Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 862 3 627
Sum driftskostnader -3 863 -3 718
Driftsresultat -2 -91
Resultat før skatt -1 -91
Årsresultat -1 -91
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 87 109
Omløpsmidler 248 215
Sum gjeld 1 273 1 260
Sum egenkapital -793 -791
Sum egenkapital og gjeld 481 469
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oriental Garden AS
Orgnummer 912 442 942
Telefon (+47) 469 32 770
Mobiltelefon (+47) 958 35 152
Besøksadresse Skysstasjon 9, 1383 Asker
Postadresse Skysstasjon 9, 1383 Asker

Nøkkelpersoner