Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 540 351
Sum driftskostnader -1 867 -381
Driftsresultat -326 -31
Resultat før skatt -325 -30
Årsresultat -325 -30
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 267 334
Omløpsmidler 109 117
Sum gjeld 845 594
Sum egenkapital -326 0
Sum egenkapital og gjeld 519 593
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oriental Garden AS
Orgnummer 912 442 942
Telefon (+47) 469 32 770
Mobiltelefon (+47) 958 35 152
Besøksadresse Skysstasjon 9, 1383 Asker
Postadresse Skysstasjon 9, 1383 Asker

Nøkkelpersoner