Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 702 2 060
Sum driftskostnader -2 808 -2 390
Driftsresultat -105 -330
Resultat før skatt -105 -330
Årsresultat -105 -330
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 171 213
Omløpsmidler 107 169
Sum gjeld 1 184 1 183
Sum egenkapital -761 -656
Sum egenkapital og gjeld 422 527
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oriental Garden AS
Orgnummer 912 442 942
Telefon (+47) 469 32 770
Mobiltelefon (+47) 958 35 152
Besøksadresse Skysstasjon 9, 1383 Asker
Postadresse Skysstasjon 9, 1383 Asker

Nøkkelpersoner