Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 261 10 971
Sum driftskostnader -9 197 -9 664
Driftsresultat 1 065 1 306
Resultat før skatt 1 250 1 502
Årsresultat 935 1 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 103 117
Omløpsmidler 18 261 17 606
Sum gjeld 5 623 5 916
Sum egenkapital 12 813 11 877
Sum egenkapital og gjeld 18 435 17 794
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hernæs Ø AS
Orgnummer 912 650 022
Telefon (+47) 61 29 81 08
Telefaks (+47) 61 29 85 54
Hjemmeside www.fagmobler.no/
Besøksadresse Harpefoss, 2647 Sør-Fron
Postadresse Harpefoss, 2647 Sør-Fron

Nøkkelpersoner