Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 544 9 636
Sum driftskostnader -9 638 -9 423
Driftsresultat 905 213
Resultat før skatt 1 197 498
Årsresultat 869 348
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 131 145
Omløpsmidler 16 383 15 174
Sum gjeld 5 810 5 484
Sum egenkapital 10 775 9 906
Sum egenkapital og gjeld 16 585 15 390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hernæs Ø AS
Orgnummer 912 650 022
Telefon (+47) 61 29 81 08
Telefaks (+47) 61 29 85 54
Hjemmeside www.fagmobler.no/
Besøksadresse Harpefoss, 2647 Sør-Fron
Postadresse Harpefoss, 2647 Sør-Fron

Nøkkelpersoner