Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 42 880 41 536
Sum driftskostnader -43 036 -39 187
Driftsresultat -155 2 351
Resultat før skatt 1 297 2 628
Årsresultat 1 249 1 895
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 55 79
Omløpsmidler 72 984 55 357
Sum gjeld 56 151 36 767
Sum egenkapital 29 665 28 445
Sum egenkapital og gjeld 85 816 65 212
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Interflora-Norge A/L
Orgnummer 912 982 785
Telefon (+47) 66 85 75 00
Telefaks (+47) 66 85 75 75
E-post interflora@interflora.no
Hjemmeside www.interflora.no
Besøksadresse Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad
Postadresse Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad

Nøkkelpersoner