Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 15 435 13 263
Sum driftskostnader -14 741 -14 081
Driftsresultat 694 -818
Resultat før skatt 321 -1 236
Årsresultat 273 -1 366
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 686 5 049
Sum gjeld 5 722 5 407
Sum egenkapital -8 -281
Sum egenkapital og gjeld 5 714 5 126
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Iversen Torger S A/S
Orgnummer 913 016 874
Telefon (+47) 51 58 14 55
Telefaks (+47) 51 58 60 50
Mobiltelefon (+47) 946 90 059
E-post post@tsi.no
Hjemmeside www.tsi.no/
Besøksadresse Sjøhagen 11, 4016 Stavanger
Postadresse Postboks 2095, 4095 Stavanger

Nøkkelpersoner