Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 220 9 358
Sum driftskostnader -9 331 -9 282
Driftsresultat -111 76
Resultat før skatt -330 -252
Årsresultat -330 -280
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 785 1 099
Omløpsmidler 3 980 4 940
Sum gjeld 3 319 6 327
Sum egenkapital 1 446 -288
Sum egenkapital og gjeld 4 764 6 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Iversen Torger S A/S
Orgnummer 913 016 874
Telefon (+47) 51 58 14 55
Telefaks (+47) 51 58 60 50
Mobiltelefon (+47) 946 90 059
E-post post@tsi.no
Hjemmeside www.tsi.no/
Besøksadresse Sjøhagen 11, 4016 Stavanger
Postadresse Postboks 2095, 4095 Stavanger

Nøkkelpersoner