Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 843 897 825 309
Sum driftskostnader -857 133 -837 733
Driftsresultat -13 236 -12 424
Resultat før skatt -21 962 -69 997
Årsresultat -18 578 -69 434
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 31 194 33 839
Omløpsmidler 264 735 284 638
Sum gjeld 289 103 297 747
Sum egenkapital 289 761 308 339
Sum egenkapital og gjeld 578 864 606 085
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia AS
Orgnummer 913 807 146
Telefon (+47) 464 07 000
Telefaks (+47) 66 99 67 99
E-post post@jernia.no
Hjemmeside centurie.no
Besøksadresse Fløisbonnveien 4, 1412 Sofiemyr
Postadresse Postboks 613, 1411 Kolbotn

Nøkkelpersoner