Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 28 063 25 191
Sum driftskostnader -26 113 -22 823
Driftsresultat 1 951 2 368
Resultat før skatt 1 956 2 381
Årsresultat 1 486 2 176
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 237 197
Omløpsmidler 8 489 5 691
Sum gjeld 5 503 4 152
Sum egenkapital 3 262 1 776
Sum egenkapital og gjeld 8 765 5 927
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Larvik Rørhandel AS
Orgnummer 913 809 912
Telefon (+47) 33 18 18 00
Telefaks (+47) 33 18 10 48
E-post post@lrh.no
Hjemmeside lrh.no
Besøksadresse Lågaveien 1, 3262 Larvik
Postadresse Postboks 278, 3251 Larvik

Nøkkelpersoner