Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 300 299
Sum driftskostnader -77 -89
Driftsresultat 223 210
Resultat før skatt 221 206
Årsresultat 166 151
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 152 1 174
Omløpsmidler 75 83
Sum gjeld 333 610
Sum egenkapital 894 647
Sum egenkapital og gjeld 1 227 1 257
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Malde R AS
Orgnummer 914 148 839
Telefon (+47) 51 89 57 89
Telefaks (+47) 51 89 58 38
Besøksadresse Kirkegata 31, 4006 Stavanger
Postadresse Kirkegata 31, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner