Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 612 3 454
Sum driftskostnader -4 435 -3 907
Driftsresultat 177 -453
Resultat før skatt -132 -728
Årsresultat -177 -661
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 675 1 527
Omløpsmidler 1 923 2 288
Sum gjeld 9 413 9 498
Sum egenkapital -3 993 -3 816
Sum egenkapital og gjeld 5 420 5 681
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Finn R Møller AS
Orgnummer 914 491 444
Telefon (+47) 23 00 17 20
Telefaks (+47) 23 00 17 21
E-post fir.moo@online.no
Hjemmeside www.frmoller.no
Besøksadresse Rom 104 Norsk Moteforum Sjølyst plass 3, 0278 Oslo
Postadresse Rom 104 Norsk Moteforum Sjølyst plass 3, 0278 Oslo