Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 810 827
Sum driftskostnader -704 -733
Driftsresultat 106 94
Resultat før skatt 121 103
Årsresultat 121 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 534 411
Sum gjeld 77 75
Sum egenkapital 457 337
Sum egenkapital og gjeld 534 411
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nielsen R A Mek Verksted AS
Orgnummer 914 598 850
Telefon (+47) 22 44 32 14
Telefaks (+47) 22 55 39 26
Mobiltelefon (+47) 918 18 654
Besøksadresse Skovveien 17, 0257 Oslo
Postadresse Skovveien 17, 0257 Oslo

Nøkkelpersoner