Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 768 753
Sum driftskostnader -675 -726
Driftsresultat 93 27
Resultat før skatt 104 37
Årsresultat 78 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 666 531
Sum gjeld 308 52
Sum egenkapital 358 480
Sum egenkapital og gjeld 666 531
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nielsen R A Mek Verksted AS
Orgnummer 914 598 850
Telefon (+47) 22 44 32 14
Telefaks (+47) 22 55 39 26
Mobiltelefon (+47) 918 18 654
Besøksadresse Skovveien 17, 0257 Oslo
Postadresse Skovveien 17, 0257 Oslo

Nøkkelpersoner