Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 014 14 959
Sum driftskostnader -12 293 -12 882
Driftsresultat 721 2 078
Resultat før skatt 668 2 077
Årsresultat 490 1 524
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 572 3 340
Omløpsmidler 7 485 8 231
Sum gjeld 4 983 5 812
Sum egenkapital 7 506 7 015
Sum egenkapital og gjeld 12 489 12 827
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G.W. Nilsen AS
Orgnummer 914 615 836
Telefon (+47) 76 13 34 95
Telefaks (+47) 76 13 38 78
E-post gwslipp@frisurf.no
Hjemmeside www.gwnilsen.no
Besøksadresse Storgata 13, 8430 Myre
Postadresse Postboks 164, 8439 Myre

Nøkkelpersoner