Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 100 337 77 324
Sum driftskostnader -98 439 -74 334
Driftsresultat 1 898 2 990
Resultat før skatt 1 913 3 078
Årsresultat 1 419 2 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 174 226
Omløpsmidler 20 517 18 516
Sum gjeld 14 153 12 295
Sum egenkapital 6 757 6 738
Sum egenkapital og gjeld 20 910 19 033
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pedersen Oskar A/S
Orgnummer 915 157 831
Telefon (+47) 38 10 60 00
Telefaks (+47) 38 02 17 55
E-post oskar@oskar.no
Hjemmeside www.oskar.no
Besøksadresse Skibåsen 35 D, 4636 Kristiansand S
Postadresse Postboks 9237, 4697 Kristiansand S

Nøkkelpersoner