Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 291 4 671
Sum driftskostnader -2 208 -2 250
Driftsresultat 2 083 2 420
Resultat før skatt 1 089 1 346
Årsresultat 1 087 1 523
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 43 544 43 924
Omløpsmidler 3 747 3 803
Sum gjeld 37 832 38 514
Sum egenkapital 9 568 9 323
Sum egenkapital og gjeld 47 400 47 838
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sektor Gruppen AS
Orgnummer 916 421 214
Telefon (+47) 22 76 14 40
Telefaks (+47) 23 28 27 01
E-post wm@rad-bokforing.no
Hjemmeside www.sektor.no
Besøksadresse Drammensveien 145, 0277 Oslo
Postadresse Postboks 273, 1502 Moss

Nøkkelpersoner