HENNINGSVÆR GJESTGIVERI AS

Nøkkeltall 2016
Sum driftsinntekter 225
Sum driftskostnader -170
Driftsresultat 56
Resultat før skatt 55
Årsresultat 40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016
Varige driftsmidler 3 809
Omløpsmidler 839
Sum gjeld 4 579
Sum egenkapital 70
Sum egenkapital og gjeld 4 648
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn HENNINGSVÆR GJESTGIVERI AS
Orgnummer 916 672 985
Besøksadresse Misværveien 40, 8312 Henningsvær
Postadresse c/o KJENI Holding AS Ringeriksveien 28, 3414 Lierstranda

Nøkkelpersoner