Nøkkeltall 2016
Sum driftsinntekter 4 682
Sum driftskostnader -5 450
Driftsresultat -768
Resultat før skatt -771
Årsresultat -771
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016
Varige driftsmidler 187
Omløpsmidler 1 002
Sum gjeld 1 336
Sum egenkapital -146
Sum egenkapital og gjeld 1 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn POTETKJELLEREN MAT & VIN AS
Orgnummer 916 869 932
Telefon (+47) 55 32 00 70
E-post hege@potetkjelleren.no
Hjemmeside www.potetkjelleren.no
Besøksadresse Kong Oscars gate 1A, 5017 Bergen
Postadresse Postboks 809 Sentrum, 5803 Bergen

Nøkkelpersoner