Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 625 1 605
Sum driftskostnader -1 668 -1 665
Driftsresultat -43 -60
Resultat før skatt -49 -65
Årsresultat -39 -53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 86 130
Omløpsmidler 718 865
Sum gjeld 532 673
Sum egenkapital 328 367
Sum egenkapital og gjeld 859 1 040
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fotograf Hagen
Orgnummer 917 115 532
Telefon (+47) 70 10 71 90
Mobiltelefon (+47) 911 29 400
E-post post@fotografhagen.no
Hjemmeside www.fotografhagen.no
Besøksadresse Storgata 12, 6002 Ålesund
Postadresse Storgata 12, 6002 Ålesund

Nøkkelpersoner