Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 560 504
Sum driftskostnader -870 -1 059
Driftsresultat -311 -554
Resultat før skatt -311 -554
Årsresultat -311 -554
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 55 177
Sum gjeld 1 679 1 491
Sum egenkapital -1 625 -1 314
Sum egenkapital og gjeld 55 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wilhelmsen G & Sønn A/S
Orgnummer 917 349 835
Telefon (+47) 22 69 18 75
Telefaks (+47) 23 19 89 48
Mobiltelefon (+47) 911 23 434
E-post lars@gwilhelmsen.no
Besøksadresse Sofiesg 1, 0170 Oslo
Postadresse Sofies gate 1, 0170 Oslo

Nøkkelpersoner