Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 286 392
Sum driftskostnader -240 -494
Driftsresultat 46 -102
Resultat før skatt 46 -102
Årsresultat 46 -102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 294 167
Sum gjeld 1 932 1 851
Sum egenkapital -1 638 -1 684
Sum egenkapital og gjeld 294 167
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wilhelmsen G & Sønn A/S
Orgnummer 917 349 835
Telefon (+47) 22 69 18 75
Telefaks (+47) 23 19 89 48
Mobiltelefon (+47) 911 23 434
E-post lars@gwilhelmsen.no
Besøksadresse Sofiesg 1, 0170 Oslo
Postadresse Sofies gate 1, 0170 Oslo

Nøkkelpersoner