Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 506 844
Sum driftskostnader -725 -808
Driftsresultat -219 36
Resultat før skatt -219 36
Årsresultat -219 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 306 264
Sum gjeld 2 113 1 852
Sum egenkapital -1 807 -1 588
Sum egenkapital og gjeld 306 264
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wilhelmsen G & Sønn A/S
Orgnummer 917 349 835
Telefon (+47) 22 69 18 75
Telefaks (+47) 23 19 89 48
Mobiltelefon (+47) 911 23 434
E-post lars@gwilhelmsen.no
Besøksadresse Sofiesg 1, 0170 Oslo
Postadresse Sofies gate 1, 0170 Oslo

Nøkkelpersoner