Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -61 -40
Driftsresultat -61 -40
Resultat før skatt 226 190
Årsresultat 144 108
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 24 42
Sum gjeld 1 859 1 695
Sum egenkapital 3 224 3 080
Sum egenkapital og gjeld 5 083 4 775
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jon Blund AS
Orgnummer 918 333 037
Telefon (+47) 38 02 47 62
Mobiltelefon (+47) 901 71 685
Besøksadresse Rådhusgata 47 D, 4614 Kristiansand S
Postadresse Postboks 209, 4662 Kristiansand S

Nøkkelpersoner