Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 714 032 723 935
Sum driftskostnader -720 012 -691 557
Driftsresultat -5 980 32 378
Resultat før skatt -10 492 35 374
Årsresultat -8 397 25 074
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 125 218 141 459
Omløpsmidler 236 236 265 266
Sum gjeld 124 601 148 029
Sum egenkapital 258 050 266 447
Sum egenkapital og gjeld 382 651 414 476
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Miele AS
Orgnummer 919 157 089
Telefon (+47) 67 17 31 00
Telefaks (+47) 67 17 31 10
E-post miele@miele.no
Hjemmeside www.mieleshop.no
Besøksadresse Nesbruveien 71, 1394 Nesbru
Postadresse Postboks 194, 1378 Nesbru

Nøkkelpersoner