Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 161 10 685
Sum driftskostnader -9 514 -10 335
Driftsresultat 648 350
Resultat før skatt 803 940
Årsresultat 586 781
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 5 006 5 203
Omløpsmidler 10 560 9 676
Sum gjeld 8 967 8 293
Sum egenkapital 9 409 9 423
Sum egenkapital og gjeld 18 377 17 715
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Merkurgården A/S
Orgnummer 921 313 721
Telefon (+47) 22 41 62 62
Telefaks (+47) 22 41 62 62
Besøksadresse Kongens gate 15, 0153 Oslo
Postadresse Kongens gate 15, 0153 Oslo

Nøkkelpersoner