Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 853 11 742
Sum driftskostnader -8 578 -10 185
Driftsresultat 4 276 1 556
Resultat før skatt 5 413 1 656
Årsresultat 4 276 1 089
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 566 5 788
Omløpsmidler 14 023 10 562
Sum gjeld 13 260 10 672
Sum egenkapital 9 649 8 973
Sum egenkapital og gjeld 22 909 19 645
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Merkurgården A/S
Orgnummer 921 313 721
Telefon (+47) 22 41 62 62
Telefaks (+47) 22 41 62 62
Besøksadresse Kongens gate 15, 0153 Oslo
Postadresse Kongens gate 15, 0153 Oslo

Nøkkelpersoner