Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 671 1 010
Sum driftskostnader -871 -1 172
Driftsresultat -200 -162
Resultat før skatt -125 72
Årsresultat -125 72
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 50 160
Omløpsmidler 1 806 2 104
Sum gjeld 320 241
Sum egenkapital 1 537 2 022
Sum egenkapital og gjeld 1 856 2 264
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Monrad-Hansen
Orgnummer 921 475 462
Telefon (+47) 907 40 866
Telefaks (+47) 22 49 94 54
Besøksadresse Hospitsveien 4, 0789 Oslo
Postadresse Hospitsveien 4, 0789 Oslo

Nøkkelpersoner