Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 11 941 11 645
Sum driftskostnader -4 579 -4 511
Driftsresultat 7 362 7 135
Resultat før skatt 5 205 6 603
Årsresultat 4 059 5 402
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 78 743 82 109
Omløpsmidler 2 275 4 305
Sum gjeld 71 196 80 650
Sum egenkapital 9 822 5 762
Sum egenkapital og gjeld 81 018 86 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Øvre Slottsgate 2 C AS
Orgnummer 921 587 031
Telefon (+47) 24 02 80 00
Telefaks (+47) 24 02 80 01
E-post post@malling.no
Hjemmeside www.malling.no
Besøksadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner