Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 189 10 970
Sum driftskostnader -3 670 -3 977
Driftsresultat 7 519 6 993
Resultat før skatt 7 593 7 082
Årsresultat 7 593 7 082
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 88 464 91 846
Omløpsmidler 10 657 9 736
Sum gjeld 10 593 10 646
Sum egenkapital 88 529 90 936
Sum egenkapital og gjeld 99 122 101 582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Øvre Slottsgate 2 C AS
Orgnummer 921 587 031
Telefon (+47) 24 02 80 00
Telefaks (+47) 24 02 80 01
E-post post@malling.no
Hjemmeside www.malling.no
Besøksadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner