Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 796 10 500
Sum driftskostnader -5 442 -5 435
Driftsresultat 5 354 5 066
Resultat før skatt 4 580 -4 750
Årsresultat 4 580 -4 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 95 540 100 793
Omløpsmidler 15 793 5 856
Sum gjeld 15 478 133 079
Sum egenkapital 95 855 -26 431
Sum egenkapital og gjeld 111 333 106 649
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Øvre Slottsgate 2 C AS
Orgnummer 921 587 031
Telefon (+47) 24 02 80 00
Telefaks (+47) 24 02 80 01
E-post post@malling.no
Hjemmeside www.malling.no
Besøksadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner