Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -24 -25
Driftsresultat -24 -25
Resultat før skatt -5 141
Årsresultat -22 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 100 100
Omløpsmidler 2 556 3 701
Sum gjeld 17 21
Sum egenkapital 4 184 4 206
Sum egenkapital og gjeld 4 200 4 227
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristoffersen J P Invest AS
Orgnummer 923 674 594
Telefon (+47) 22 83 86 20
Besøksadresse Fredriksborgveien 6 B, 0286 Oslo
Postadresse Fredriksborgveien 6 B, 0286 Oslo

Nøkkelpersoner