Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -83 -31
Driftsresultat -83 -31
Resultat før skatt 156 700
Årsresultat 156 693
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 50 100
Omløpsmidler 670 4 368
Sum gjeld 600 8
Sum egenkapital 5 032 4 876
Sum egenkapital og gjeld 5 632 4 884
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristoffersen J P Invest AS
Orgnummer 923 674 594
Telefon (+47) 22 83 86 20
Besøksadresse Fredriksborgveien 6 B, 0286 Oslo
Postadresse Fredriksborgveien 6 B, 0286 Oslo

Nøkkelpersoner