Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 152 146 152 597
Sum driftskostnader -155 031 -154 734
Driftsresultat -2 885 -2 136
Resultat før skatt -3 567 -2 954
Årsresultat -3 567 -3 604
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 021 3 085
Omløpsmidler 32 350 31 328
Sum gjeld 61 654 58 128
Sum egenkapital -19 423 -15 856
Sum egenkapital og gjeld 42 231 42 273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torshov Bilrekvisita AS
Orgnummer 923 897 682
Telefon (+47) 81 56 63 02
Telefaks (+47) 22 71 22 51
E-post jorgen@rodin.no
Hjemmeside www.torshovbil.no
Besøksadresse Vitaminveien 3, 0485 Oslo
Postadresse Vitaminveien 3, 0485 Oslo

Nøkkelpersoner