Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 202 722 136 496
Sum driftskostnader -231 287 -163 531
Driftsresultat -28 565 -27 036
Resultat før skatt -31 670 -28 993
Årsresultat -31 670 -28 993
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 27 852 16 650
Omløpsmidler 71 352 49 467
Sum gjeld 200 912 136 155
Sum egenkapital -93 850 -62 180
Sum egenkapital og gjeld 107 063 73 975
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Torshov Bilrekvisita AS
Orgnummer 923 897 682
Telefon (+47) 81 56 63 02
Telefaks (+47) 22 71 22 51
E-post jorgen@rodin.no
Hjemmeside www.torshovbil.no
Besøksadresse Vitaminveien 3, 0485 Oslo
Postadresse Vitaminveien 3, 0485 Oslo

Nøkkelpersoner