Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 80 80
Sum driftskostnader -23 -23
Driftsresultat 58 58
Resultat før skatt 55 53
Årsresultat 55 53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 048 1 048
Omløpsmidler 7 19
Sum gjeld 337 405
Sum egenkapital 718 662
Sum egenkapital og gjeld 1 054 1 067
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eckhoff Petter W AS
Orgnummer 924 324 996
Telefon (+47) 22 28 77 96
E-post pw.ekam@online.no
Besøksadresse Torsborgveien 1, 1177 Oslo
Postadresse Torsborgveien 1, 1177 Oslo

Nøkkelpersoner