Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 80 75
Sum driftskostnader -23 -21
Driftsresultat 57 54
Resultat før skatt 51 46
Årsresultat 51 46
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 048 1 048
Omløpsmidler 46 41
Sum gjeld 484 530
Sum egenkapital 609 558
Sum egenkapital og gjeld 1 093 1 088
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eckhoff Petter W AS
Orgnummer 924 324 996
Telefon (+47) 22 28 77 96
E-post pw.ekam@online.no
Besøksadresse Torsborgveien 1, 1177 Oslo
Postadresse Torsborgveien 1, 1177 Oslo

Nøkkelpersoner